top of page

Geschiedenis van de Noordelijke Kunsthof

Ontstaan en voortbestaan van galerie de Kunsthof

De Stichting De Noordelijke Kunsthof Appingedam is in 1951 opgericht om een expositieruimte in stand te houden. Deze galerie De Kunsthof heeft als doel hedendaagse kunst aan een breed publiek te tonen. Sinds 1952 zijn meer dan 250 exposities gehouden van diverse vormen van de beeldende kunst.

In 1955 werd ter gelegenheid van de eerste jubileumtentoonstelling werk van Jan Sluyters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en Charley Toorop getoond.

Henk Helmantel heeft hier driemaal geëxposeerd, waaronder zijn eerste officiële tentoonstelling in 1972.

Verder hebben onder andere  Jan van der Zee, Dick Bruna, Johan Dijkstra, Jan van Loon, Rein Pol, Jan van der Kooij hier hun werk laten zien.

De Kunsthof heeft een traditie van bijzondere openingen. Daar hebben onder andere Henk van Os, Jos de Gruyter en Diederik Kraaipoel aan meegewerkt. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van De Kunsthof heeft het bestuur in 2001 een boek laten maken, waarin het ontstaan en de geschiedenis van het kunstgenootschap uitvoerig en beeldend is beschreven. 

Het 60-jarig bestaan was reden om Appingedam iets extra's te geven. Een kunstroute in het Open Monumenten Weekend: 35 kunstenaars exposeerden op 22 locaties werk, kunstenaars uit de noordelijke regio, die een band hadden met de Kunsthof. Het verslag van deze route is vastgelegd in boekje.

De drijvende kracht achter deze galerie wordt gevormd door een groep actieve vrijwilligers, bestuursleden en een aantal niet-bestuursleden.

Dankzij hun inzet, giften, subsidies en donateurs kan deze galerie bestaan. Het bestuur draagt zorg voor de invulling van de wisselende exposities. Zij toont vrijwel alle vormen van de beeldende kunst en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het tentoongestelde werk.

 

De Stichting DE NOORDELIJKE KUNSTHOF gevestigd te Appingedam is opgericht in 1951 door bestuurders van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, met de bedoeling “het gewone volk in Appingedam en omgeving kennis te laten nemen van de beeldende kunst”.

“Het doel der stichting is om door middel van tentoonstellingen als anderszins de kennis onder de bevolking te vermeerderen van alle mogelijke uitingen van de kunst, meer bepaald schilderkunst, beeldhouwkunst, volkskunst, architectuur, ambachtskunst…, teneinde onder de bevolking der streek der liefde voor de kunst aan te wakkeren.”

De stichting heeft een ANBI-status, het RSIN nummer is: 8060.46.090. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling die zich voor minstens 90 % inzet voor het algemeen nut.

Dat is ook waar de stichting voor staat het algemeen nut. Mensen laten kennismaken met , enthousiast krijgen voor en vooral te laten genieten van kunst en cultuur in al zijn vormen. Cultuur is dat wat de mens creëert, eigenlijk alles wat de mens schept/voortbrengt. Kunst (literatuur, schilderkunst, theater, dans, design, muziek)  haakt in op onze belevingswereld en heeft daardoor ook directe invloed op de belevingswereld. Kunst is daarmee onderdeel van cultuur. Kunst en cultuur komen voort uit de mens en zijn daarom in welke vorm dan ook een representatie van de mens. Het zet ons aan het denken, over onszelf en over de samenleving, het kan je raken, inspireren of inzicht geven. Het draagt bij aan een beter sociaal milieu, betere omgangsvormen tussen mensen en beter begrip tussen culturen. Een leukere en betere samenleving. Kunst als basis voor inclusie.

helm.jpg
bottom of page