top of page

ANBI gegevens Stichting De Noordelijke Kunsthof

De Stichting DE NOORDELIJKE KUNSTHOF gevestigd te Appingedam is opgericht in 1951 door bestuurders van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, met de bedoeling “het gewone volk in Appingedam en omgeving kennis te laten nemen van de beeldende kunst”.

anbi.png

“Het doel der stichting is om door middel van tentoonstellingen als anderszins de kennis onder de bevolking te vermeerderen van alle mogelijke uitingen van de kunst, meer bepaald schilderkunst, beeldhouwkunst, volkskunst, architectuur, ambachtskunst…, teneinde onder de bevolking der streek der liefde voor de kunst aan te wakkeren.”
 

De stichting heeft een ANBI-status, het RSIN nummer is: 8060.46.090.
 

De stichting wordt bestuurd door:

dhr.      I. Poucki,         voorzitter

dhr.      R. Jager,          secretaris

dhr.      J. Rozeboom, penningmeester

dhr.      G. Gerrits,       expositiecurator

dhr.      J. Brokken,      expositiecurator

 

  • De leiding van de surveillanten ligt bij mevr. M. Colly.

  • Het bestuur en de surveillanten zijn allen vrijwilligers. Er zijn geen betaalde medewerkers.

  • Het beloningsbeleid: de vrijwilligers ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.


De hoofdlijnen uit het beleidsplan 2021-2025:

Organiseren van exposities van alle vormen van de beeldende kunst (schilderen, beeldhouwen, fotografie, keramiek, edelsmeden, etc.) en ook concerten en lezingen. Het bestuur vindt een eer in om het beleid van de kunstrichting voort te zetten door vrijwel alle vormen van beeldende kunst te laten zien maar stelt hoge eisen aan de kwaliteit. Naast werk van professionele kunstenaars is er incidenteel ook plaats voor amateurs en scholieren. Het actief onder de aandacht brengen van de stichting/galerie en haar activiteiten bij de jongste generatie. Het bouwen aan een betekenisvolle relatie met het onderwijs.


 

De jaarverslagen van de activiteiten, financieel jaarverslag en balans van afgelopen jaren:

Jaarverslag 2023 

Jaarverslag 2022
 

Jaarverslag 2021
 

Jaarverslag 2020
 

Jaarverslag 2019
 


 

bottom of page