Galerie in een 17e eeuws pakhuis aan het Damsterdiep.

Blankenstein 2 - Appingedam

info@denoordelijkekunsthof.nl

Bankrekening:

NL68 SNSB 0900 0111 06 

Stichting De Noordelijke Kunsthof Appingedam

Geopend
Vrijdag, zaterdag en zondag
14:00 - 17:00 uur

ANBI gegevens Stichting De Noordelijke Kunsthof

 

De Stichting DE NOORDELIJKE KUNSTHOF gevestigd te Appingedam is opgericht in 1951 door bestuurders van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, met de bedoeling “het gewone volk in Appingedam en omgeving kennis te laten nemen van de beeldende kunst”.

“Het doel der stichting is om door middel van tentoonstellingen als anderszins de kennis onder de bevolking te vermeerderen van alle mogelijke uitingen van de kunst, meer bepaald schilderkunst, beeldhouwkunst, volkskunst, architectuur, ambachtskunst…, teneinde onder de bevolking der streek der liefde voor de kunst aan te wakkeren.”

De stichting heeft een ANBI-status, het RSIN nummer is: 8060.46.090.

De stichting wordt bestuurd door:

dhr.      I. Poucki,          voorzitter

dhr.      R. Jager,          secretaris

 dhr.      J. Rozeboom,  penningmeester

 dhr.      G. Gerrits,        expositiecommissie

 

De leiding van de surveillanten ligt bij mevr. M. Colly.

Het bestuur en de surveillanten zijn allen vrijwilligers. Er zijn geen betaalde medewerkers.

Het beloningsbeleid: de vrijwilligers ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.

De hoofdlijnen uit het beleidsplan 2021-2025:

Organiseren van exposities van alle vormen van de beeldende kunst (schilderen, beeldhouwen, fotografie, keramiek, edelsmeden, etc.) en ook concerten en lezingen. Het bestuur vindt een eer in om het beleid van de kunstrichting voort te zetten door vrijwel alle vormen van beeldende kunst te laten zien maar stelt hoge eisen aan de kwaliteit. Naast werk van professionele kunstenaars is er incidenteel ook plaats voor amateurs en scholieren. Het actief onder de aandacht brengen van de stichting/galerie en haar activiteiten bij de jongste generatie. Het bouwen aan een betekenisvolle relatie met het onderwijs.

Maak Kunsthof toekomst bestendig door doelen te concretiseren zoals:

  - de Kunsthof trekt in 2025 gemiddeld 250 personen per expositie

  - 20% van de actieve Kunsthof bezoekers is jonger dan 30 jaar

  - het aantal donateurs in 2025 naar 150        

De jaarverslagen van de activiteiten, financieel jaarverslag en balans van afgelopen jaren:

 

Copyright 2019 - Stichting De Noordelijke Kunsthof - Appingedam