Galerie in de stad Appingedam,
in een 17e eeuws pakhuis aan het Damsterdiep.

De Noordelijke Kunsthof
Blankenstein 2 - Appingedam

info@denoordelijkekunsthof.nl

 

Geopend
Vrijdag, zaterdag en zondag
14:00 - 17:00 uur

Historie en doelstelling

De Stichting De Noordelijke KUNSTHOF is wellicht de oudste expositieruimte van het noorden. In 1951 in Appingedam opgericht door bestuurders van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, met de bedoeling "het gewone volk in Appingedam en omgeving kennis te laten nemen van de beeldende kunst". Sinds 1952 zijn meer dan 250 exposities gehouden van alle vormen van de beeldende kunst, en ook concerten en lezingen.

Bijzondere tentoonstellingen in het verre verleden waren o.a. een expositie van 17e eeuwse meesters waaronder Jan Steen, Van Ostade, en Van Ruysdael, in 1952. In 1954 en 1967 zijn werken van o.a. Jozef Israëls en Jacob Maris uit het Stedelijk Museum in Amsterdam tentoongesteld. In 1955 werd ter gelegenheid van de eerste jubileumtentoonstelling werk van Jan Sluyters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en Charley Toorop getoond.
Henk Helmantel heeft hier driemaal geëxposeerd, waaronder zijn eerste officiële tentoonstelling in 1972. Verder hebben o.a. Jan van der Zee, Dick Bruna, Johan Dijkstra, Jan van Loon, Rein Pol, Jan van der Kooij hier hun werk laten zien.

De Noordelijke KUNSTHOF heeft een traditie van bijzondere openingen. Daar hebben o.a. Prof. Henk van Os, Jos de Gruyter en Diederik Kraaipoel aan meegewerkt. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Noordelijke KUNSTHOF, heeft het bestuur in 2001 een fraai uitgevoerd boek laten maken, waarin het ontstaan en de geschiedenis van het kunstgenootschap uitvoerig en beeldend is beschreven. (Het boek is te verkrijgen in de expositieruimte)

Het 60-jarig bestaan was ook zeker reden om Appingedam iets extra's te geven. Een kunstroute in het Open Monumenten Weekend: 35 kunstenaars exposeerden op 22 locaties werk, kunstenaars uit de noordelijke regio en een band met de Kunsthof. Een fraai compact bladerboekje met interviews en beschrijvingen betreffende de locaties/bewoners en kunstenaars is een document geworden. Dit is te verkrijgen in de expositieruimte.

Naast werk van professionele kunstschilders is er regelmatig ook werk te zien van beeldhouwers, fotografen, keramisten, edelsmeden en ontwerpers en incidenteel ook van amateurs, scholieren en verstandelijk gehandicapten.
De Noordelijke KUNSTHOF is een niet-commerciële instelling die zijn bestaansrecht dankt aan een groep trouwe donateurs, die samen met de gemeente Appingedam voor een zekere financiële basis zorgen.

Het huidige, actieve bestuur stelt er een eer in om het beleid van de kunststichting voort te zetten door vrijwel alle vormen van de beeldende kunst te laten zien maar stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het tentoongestelde werk.

Copyright 2013 - Stichting De Noordelijke Kunsthof - Appingedam